Ögonkirurg Petri Oksman berättar om laserkirurgi

Ögonlaserkirurgi inleddes 1997 och sedan dess har de gjorts i tiotals miljoner runt om i världen. Första metoden var PRK, var ingreppet skedde direkt på ögats yta ,  men snart efter kom LASIK (laser under tunt lock) vilket är för tillfället världens vanligaste ingrepp. Klaffet kan även skapas med laser (Femto) eller hela laseringreppet kan utföras internt i hornhinnan (SMILE).
Den vanligaste orsaken till laseroperationer är närsynthet, det vill säga en person som inte kan se långt utan glasögon. Dessutom kan astigmatism behandlas, likasom ett litet plus fel. Med ålderssynthet fungerar inte laser lika bra som åt de yngre patienterna , men för dem som behöver läsglasögon är linsbyte med multifokal lens det bästa alternativet.
 
Synfelet måste stoppas, det vill säga att behålla den stabil i ett år eller två, så att resultatet av operationen är permanent. Var noga med att besöka samma klinik för revision, så att resultatet är tillförlitligt. Vid förundersökningen matter vi synfelet och kontrollerar att din syn är stabil. Vi kartlägger hornhinnans struktur och ögonens hälsotillstånd för att sedan kunna rekommendera bästa alternativet av ingrepp.

ThermoFlo-artikeln april 2017

Ögats yta fuktas med hjälp av tårvätska som består av vatten, proteiner och lipider. Lipiderna utgör den viktigaste komponenten av tårvätskan och en störning i utsöndringen av dessa är den vanligaste orsaken för torra ögon-syndromet. De Meibomska körtlarna avsöndrar dessa lipider och tillsammans med tårvätskan, täcker dessa lipider ögats yta. En funktionsstörning i de Meibomska körtlarna medför symptom karaktäristiska för torra ögon. Ögonen kan klia, bränna, de kan kännas torra och irriterade och ofta beskriver patienterna “en känsla av sand i ögonen”. Rinnande ögon kan också förekomma eftersom avsaknaden av lipider ofta kompenseras med en överproduktion av tårvätska. Den felaktiga kompositionen leder dock till en ökad avdunstning av den vattniga tårvätskan, vilket i sin tur leder till torra ögon- syndrom.
Fuktgivande ögondroppar eller artificiella tårar lindrar symptomen, och dessutom finns en terapeutisk behandlingsmetod, MiBoFlo Thermoflo, som är avsedd för att förbättra funktionen av de Meibomska körtlarna. Målet är att återställa funktionen i körtlarna, och följaktligen häva de symptom som orsakas av torra ögon.

ThermoFlo behandling

Fresha och klara ögon.
Lider du av torra ögon? Rinner dina ögon ständigt? Torra, kliande och rinnande ögon har nu fått sin egen behandling och Sol Eyes är en pionjär på detta område!
MiBoFlo ThermoFlo är en ny terapeutisk apparat för behandling av torra ögon. Den använder en termoelektrisk värmepump formad för att behålla en konsekvent temperatur av 42 ° C till yttre ögonlocks ytan. Målet med behandlingen är att smälta de obstruerade innehållet i meibomska körtlarna, och därför härda symptomerna torra ögon kan skapa.
En dubbel silverplatta möjliggör behandlingen av både övre och nedre ögonlocket samtidigt genom att överföra värme via applicerad ultraljud gel och riktar den djupt in i meibomiska körtlarna. En mjuk, avslappnande, massageliknande behandling ger patienterna en omedelbar lättnad. Några till och med beskriver erferkänslan som eterisk.
ThermoFlo, kan man lekfullt kalla en spa-behandling för ögonen.

Glaukom (grön starr), eller tryck i ögat

Glaukom (grön starr), eller tryck i ögat
Glaukom som orsakar skada på den optiska nerven som förföljs av ökad synförlust och om den lämnas obehandlad- kan det orsaka blindhet i ögat. Risken av glaukom ökar med åldern, och för människor över 50 år inträffas 2% av dem och för människor över 70 år 5%. Hälften av glaukompatienter är medvetna om att ha det, öppenvinkelglaukom är den näst vanligaste källan till synskador efter makuladegeneration.
Hälften av glaukom patientere ögon tryck ligger på den så kallade säkra zonen (10-21mmHg), så det normala mätningen av ögat kommer inte att berätta om patienten har glaukom eller inte. Noggrannare undersökningar krävs, ljuslagrade bilder av fundusen, nervfibrerna måste mätas och en grundlig synfältinspektion tas för att kunna utvärdera om patienten har glaukom eller inte. Riskfaktorerna för glaukom är:

  • Högt ögon tryck
  • Ålder
  • Skalning av linsen
  • Blödning i optiska nerven
  • Diabetes
  • Närsynthet
  • Genotyp
  • Ras

Under ögonundersökningen tas alla möjliga risker i beaktande, trycket av ögat mats och ögonkonstruktionen forskas med kammarvinklarna inkluderat. ögonbottnen kommer sedan att fotograferas och ljuslagerbilder tas av optisk nervens ändpunkt och nervfiberlagret. Med hjälp av detta information är det ganska säkert att kunna utvärdera om patienten behöver ytterligare undersökningar som uppföljning för eventuella förändringar.
Behandling av glaukom baserar sig på nedgradering av ögatrycket genom medicinering, laser eller kirurgi. De flesta fallen av patienter vilkas glaukom har upptäckts och medicinerats i en tidig fas före större skador, lever sitt liv väldigt bra utan större problem.
Medicinering som påbörjas i en tidig fas kan förhindra eller förminska glaukoms utveckling, så att patienten kan leva ett normalt liv utan att mista sitt körkort för exempel. Alla borde besöka en professionellt gjord ögonundersökning senast vid 45 års ålder.