Okategoriserad

ThermoFlo-artikeln april 2017

Thermoflo-Artikeln April 2017

Ögats yta fuktas med hjälp av tårvätska som består av vatten, proteiner och lipider. Lipiderna utgör den viktigaste komponenten av tårvätskan och en störning i utsöndringen av dessa är den vanligaste orsaken för torra ögon-syndromet. De Meibomska körtlarna avsöndrar dessa lipider och tillsammans med tårvätskan, täcker dessa lipider ögats yta. En funktionsstörning i de Meibomska körtlarna medför symptom karaktäristiska för torra ögon. Ögonen kan klia, bränna, de kan kännas torra och irriterade och ofta beskriver patienterna “en känsla av sand i ögonen”. Rinnande ögon kan också förekomma eftersom avsaknaden av lipider ofta kompenseras med en överproduktion av tårvätska. Den felaktiga kompositionen leder dock till en ökad avdunstning av den vattniga tårvätskan, vilket i sin tur leder till torra ögon- syndrom.
Fuktgivande ögondroppar eller artificiella tårar lindrar symptomen, och dessutom finns en terapeutisk behandlingsmetod, MiBoFlo Thermoflo, som är avsedd för att förbättra funktionen av de Meibomska körtlarna. Målet är att återställa funktionen i körtlarna, och följaktligen häva de symptom som orsakas av torra ögon.