Okategoriserad

Lasertekniker i Korrigering av brytningsfel forut och idag

Sintomas Del Ojo Seco

Lasertekniker i behandlingen av brytningsfel har använts redan i decennier över hela världen. Själv började jag utföra laserbehandlingar för ett tjugotal år sedan, och har idag genomfört ungefär 20 000 ingrepp. Fastän laserteknikerna utvecklats markant sedan de togs i bruk, ser de första patienterna jag behandlade fortfarande utmärkt och är nöjda med resultatet. I det stora hela går ögonlaseroperationer ut på en och samma princip oavsett teknik; att med laserimpulser omforma hornhinnan.

Den allra första lasertekniken var ytlaser eller PRK (photorefractic keratectomy). Denna teknik slopades på grund av dess smärtsamma konvalescens och risken för att ärret som uppkom blir grumligt. I nästa utvecklingsskede av lasertekniker, LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis), snittas ett litet lock på hornhinnans yta, och korrigeringsingreppet genomförs med laser under detta lock. Som fördel för detta ingrepp var en snabb återhämtning från proceduren, men senare fann man hos vissa patienter komplikationer med den form som hornhinnan kom att få. Dessa kompliktioner går i dagens läge dock att förutspå på förhand och således utgör denna komplikation inte längre ett verkligt hinder för ingreppet. Även en teknik som kallas för FEMTOLASIK går ut på att med laser göra ett lock i hornhinnan. De olika laserteknikerna skiljer sig i huruvida de är bättre eller sämre än mekaniska metoder att göra locket på hornhinnan och således råder det ingen egentlig kvalitativ skillnad mellan metoderna. För patienten känns ingreppen liknande och återhämtningen från bägge metoderna är snarlik. Synen är bra redan nästa dag, men man är tvungen att använda artificiella tårpreparat under några månader efter ingreppet.

Den nyaste tekniken inom ögonlaser kallas för SMILE (small insicion lenticular extraction). Denna nya laserteknik är utvecklad av Zeiss och går ut på att utföra laserbehandlingen inne i hornhinnan, utan att snitta ett lock i hornhinnan alls. Fördelarna är flera: större mekanisk tålighet, ingen risk för utveckling av ektasi (förgrumling), ett mer bestående resultat och undvikande av symptomet torra ögon. Ingreppet i sig är lätt även för patienten. Jag har i tiderna opererat min 18-åriga dotter med SMILE-lasertekniken och idag, många år sedan ingreppet, ser hon fortfarande felfritt och är mycket nöjd med utkomsten.

Resultaten av ögonlaser är bättre än någonsin, och risker och komplikationer uppkommer mindre än någonsin. Man kan tryggt säga att lasermetoderna uppnått en nivå som tillåter att vem som helst kan genomgå ett sådant ingrepp, ifall inga kontraindikationer för dem finns. Jag rekommenderar att boka en mottagningstid hos en ögonläkare som har färdighet att genomföra vilket av de ovannämnda ingreppen som helst, och som besitter en bred kunskap och erfarenhet av alla teknikerna som nämnts här. Patienten har då flest alternativ att välja mellan, och hamnar inte i en situation där valet görs ur ett mindre sortiment med endast begränsade alternativ tillgängliga. Själv ser jag inte ingreppets prissättning som en avgörande faktor- vi diskuterar ändå om din synförmåga för resten av livet. För människan är synsinnet trots allt det viktigaste sinnet.