Dry Eyes
Torra ögon-syndromet på Costa del Sol!

Torra ögon-syndromet

Torra ögon-syndromet är en av de vanligaste orsakerna till besök hos ögonläkaren.
Det är en multifaktoriell sjukdom av ögonvitan, som resulterar i ett brett spektrum av symptom som obehag, synstörning, instabilitet i tårfilmen och potentiell skada på ögonytan. Symptomen beror på en ökad osmolaritet av tårfilmen och ofta även på en kronisk inflammation av ögonytan.

Torra ögon-syndromet är en följd av funktionsstörning hos patientens såkallade Lacrimal Functional Unit (LFU), som innefattar tårkörtlarna, ögonytan samt nervförbindelserna som reglerar tårkörtlarnas sekretion. Ögonytan innefattar hornhinnan och bindhinnan, och bildar tillsammans med strukturer som meibomiska körtlar och ögonlock LFU.

Dry eye syndrome is a malfunction of patient¨s Lacrimal Functional Unit, which comprises the lacrimal glands and ocular surface. The ocular surface consists of cornea, conjunctiva and meibomian glands and eyelids, together with nerves that link them.

SOLICITAR UNA CITA

  Namn (nödvändig)

  Email (nödvändig)

  Telefon (nödvändig)

  Telefon: +34 952 47 00 73 | Whatsapp: +34 691 934 660

  CONTACTAR

  Av. Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 3 Fuengirola

  952 47 00 73
  691 93 46 60

  Symptom

  Patienterna kan uppge en eller flera av följande symptom:
  • Trötta ögon när de läser, ser på TV eller arbetar med dator
  • Känsla av främmande föremål i ögat
  • Ont i ögonen
  • Grusiga ögon
  • Fluktuerand syn
  • Ögonlocken blir tunga under natten
  • Brännande känsla i ögonen
  • Kontaktlinsintolerans
  • Överdriven slemutsöndring
  • Vattniga ögon
  • Känslighet för rök
  • Ökad ljuskänslighet (fotofobi)
  • Suddig eller otydlig syn
  Síndrome Del Ojo Seco En Fuengirola
  Tratamiento Ojo Seco

  Behandling

  Den mildaste formen av torra ögon kan behandlas med tårsubstitut (konstgjorda tårar), varm blötläggning av ögonlocken och med att ändra på omgivningen man vistas i. Flertalet människor lider av torra ögon sporadiskt nu och då.

  Lindriga ögonbesvär påverkar synen mer och således också livskvaliteten på grund av allvarligare symptom som kronisk smärta, ljuskänslighet och ögonkänslighet.

  De svårare formerna av torra ögon-syndromet kan leda till skador på den ögonytan (bindhinnan och hornhinnan) och speciellt sårbildning på hornhinnan. Eventuella infektioner och synstörningar leder till nedsatt funktionsduglighet i det vardagliga livet. Synförlust tillhör även de svårare formerna av syndromet.

  Orsaker

  The major risk factors are increased age and being female, but dry eye syndrome is a very common symptom and condition affecting almost everybody to some extent during life.

  Dry eye syndrome has a wide variety of causes:

  • Meibomian Gland Dysfunction (MGD)
  • Blepharitis- either anterior or posterior
  • Ocular surface disease/allergic conjunctivitis
  • Systemic diseases like Sjögrens syndrome, Rheumatoid Arthritis, SLE,
  • Thyroid disease
  • Eye conditions like ocular rosacea and corneal dystrophies
  • Rosacea, atopia
  • Eyelid conditions
  • Eye injuries and burns
  • Idiopathic reasons
  • Blink disorder

  Behandlingen är smärtfri

  Behandlingen tar 12minuter per öga och rekommenderas upprepa 2-3 gånger med 2 veckors mellanrum för att uppnå bästa resultat.

  Kontakta oss idag för att boka tid

   Namn (nödvändig)

   Email (nödvändig)

   Telefon (nödvändig)

   Telefon: +34 952 47 00 73 | Whatsapp: +34 691 934 660