Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar

Grå starr, dvs. katarakt

När man åldras grumlas linsen, det vill säga att vi utvecklar grå starr. Tidpunkten för utvecklandet kan variera mycket, från 40 till 100 år. De första symptomen på grå starr är att styrkan på glasögonen ändras med åldern, ljusbehovet ökar, synförmågan försämras, man bländas av solsken och känner sig osäker vid mörkerkörning. Vissa saker, såsom skador, läkemedel, strålning och kraftig närsynthet kan leda till att starren utvecklas tidigare.

Obehandlad grå starr leder till blindhet men kan behandlas med en starroperation (hyperlänk?). På samma gång kan man korrigera brytningsfel och helt avlägsna behovet av glasögon med en operation av ålderssynthet. (Hyperlänkar till gråstarrsoperation och operation av ålderssynthet?)

BEHANDLING AV GRÅ STARR

En diagnos av grå starr görs vid ett besök hos en ögonläkare. Vi rekommenderar en undersökning på SOL EYES klinik, där vi har erfarna läkare och all nödvändig och modern teknik för att planera en gråstarrsoperation. Vid ingreppet avlägsnas ögats egen grumliga lins och ersätts med en konstgjord lins som förblir klar under resten av livet. I samband med operationen kan man både korrigera brytningsfel och astigmatism och helt avlägsna behovet av glasögon med en operation av ålderssynthet. (operation av ålderssynthet?). En lämplig tidpunkt för ingreppet är när symptomen börjar störa det vardagliga livet. Man behöver inte vänta tills starren har utvecklats helt, detta gör det snarare besvärligare att utföra operationen, det ökar riskerna med operationen och gör återhämtningen längre. Som bedövning används ögondroppar, det egentliga ingreppet är smärtfritt och en mycket enkel och snabb procedur.

TIDSBESTÄLLNING

Om du har diabetes och misstänker retinopati eller om du önskar en grundlig ögonundersökning för att utesluta detta kan du beställa tid på Sol Eyes-kliniken.

Glaukom

Glaukom eller ögontryckssjukdom är en sjukdom där synfältsskador uppstår i synnerven utan några symptom och som, om den inte behandlas, i slutskedet leder till synförlust i det centrala området och till blindhet. Oftast orsakas glaukom av en långsam och symptomfri ökning av ögontrycket. De viktigaste riskfaktorerna är ålder, glaukom i släkten samt närsynthet, det vill säga myopi.

DIAGNOSTIK

En av behandlingens hörnpelare är en tidig diagnos för vilken en modern datorstyrd avbildning, samt synfältsundersökningar spelar en viktig roll. Att endast mäta trycket är inte tillräckligt eftersom många som lider av glaukom har ett ögontryck inom normala gränser. Glaukom som har upptäckts och behandlats i ett tidigt skede är en sjukdom med goda prognoser. Vi rekommenderar regelbundna besök för undersökning på Sol Eyes-kliniken från 45 års ålder.

BEHANDLING

Vid behandlingen används ögondroppar som sänker trycket, samt laserbehandling. Medicinering med droppar som eventuellt inleds räcker vanligtvis hela livet ut. I stället för ögondroppar kan man använda laserbehandling. Bland laserbehandlingarna är den senaste SLT-laser, vilken Sol Eyes använder. Den är effektivare, skonsammare mot ögonen och kan göras på nytt i motsats till den äldre LTP-behandlingen som vanligtvis förlorar sin effekt och som inte kan göras om i ett senare skede.

Glaukompatienter vid Sol Eyes-kliniken besöker en sjuksköterska för tryckkontroll mellan läkarbesöken. På så sätt kan vi säkerställa att du hela tiden är under observation och att du inte råkar ut för några överraskningar.

Vid svårare fall av glaukom kan vi utföra en operation för att sänka trycket.

Degeneration av ögonbottnen (AMD)

Degeneration av ögonbottnen är en sjukdom där ögonbottnens uppbyggnad, det vill säga näthinnan, skadas permanent.

Det finns två varianter av sjukdomen, torr och våt. Torr degeneration framskrider långsamt och det finns ingen egentlig behandling, även om livsstilen kan ha en viss betydelse. Våt degeneration leder som obehandlad till blindhet och därför lönar det sig att försöka behandla den med laser eller injektioner. Diagnosen bör ställas och behandlingen inledas så snart man lägger märke till de första symptomen.

SYMPTOM

Symptom på åldersdegeneration av ögonbottnen är försvagad synskärpa och förvrängda linjer. I synfältet kan mörka eller ljusa fläckar förekomma, och det kan hända att en bokstav saknas i ett ord.

RISKFAKTORER

Åldersdegeneration är den vanligaste orsaken till blindhet bland den äldre befolkningen. Sjukdomens riskfaktorer är åldrande och ärftlig belastning. Dessutom ökar tobaksrökning, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och en kost utan frukt och grönsaker risken att drabbas av åldersdegeneration.

DIAGNOS

Diagnosen ställs på ögonläkarens mottagning med hjälp av bland annat fotografier av ögonbottnen och OCT-avbildning. Det är ytterst viktigt att snabbt få rätt diagnos och behandling.

Retinopati

Diabetes kan orsaka förändringar av näthinnan, det vill säga diabetes retinopati, som kan försämra synskärpan betydligt. Regelbunden uppföljning av ögonbottnarna ingår i behandlingen av alla diabetespatienter. Hos oss på Sol Eyes får du fotografering av ögonbottnarna och ett specialistutlåtande när du så önskar. Retinopati som behandlas i tid har en god prognos och vi har den laserutrustning som lämpar sig för behandling av retinopati.

SYMPTOM

Till en början är retinopati symptomfri, men när sjukdomen framskrider kan symptomen bestå av försämrad synskärpa, akut synförlust till följd av läckage från glaskroppen, ett splittrat synfält eller skuggor som rör sig. En tidig diagnos är viktig.

RISKFAKTORER

Vid diabetes av typ 1 är förändringarna mycket vanliga, vid typ 2 är riskerna mindre men när de uppkommer orsakar de en svullnad i den mittersta delen av ögonbottnen, vilket leder till en kraftigt nedsatt syn. Hur länge man har haft diabetes och en dålig blodsockerbalans påverkar risken.

BEHANDLING

Vid diabetes bör man fästa uppmärksamhet vid blodsockerbalansen, liksom även vid behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Förändringar av ögonbottnen behandlas med laser, de allra svåraste fallen med glaskropps- och näthinnekirurgi.

BESTÄLL TID

Om du har diabetes och misstänker retinopati eller om du önskar en grundlig ögonundersökning för att utesluta detta kan du beställa tid hos Sol Eyes-kliniken.

Brytningsfel

Brytningsfel betyder att den brytning av ljuset som ögat åstadkommer inte är normal. Detta förekommer som en visuell disparitet mellan den ljusbrytning som hornhinnan och linsen åstadkommer i relation till ögats längd. Brytningsfel indelas i närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet.

SYMPTOM

En närsynt person ser inte på långt håll utan glasögon, en översynt person ser inte på nära håll utan glasögon, vid astigmatism är bilden oskarp och hör ofta samman med ögonvärk, trötta ögon, sveda och huvudvärk. En person med ålderssynthet har ett försämrat närseende och behöver antingen läsglasögon eller progressiva glasögon.

FÖREKOMST

Brytningsfel är mycket vanliga, några av dem är genetiska.

BEHANDLING

Brytningsfel behandlas antingen med glasögon, laserbehandling eller linskirurgi. Det finns inget brytningsfel som inte kan korrigeras kirurgiskt och leda till att personen i fråga slipper glasögon. På Sol Eyes-kliniken finns alla operationsmetoder för att korrigera brytningsfel tillgängliga och våra läkare har erfarenhet av tiotusentals operationer under flera decennier.

Symptom relaterade till ögonsjukdomar

Är du osäker ifall du lider av en ögonsjukdom?