Okategoriserad

Glaukom (grön starr), eller tryck i ögat

Glaukom (Grön Starr), Eller Tryck I Ögat

Glaukom (grön starr), eller tryck i ögat
Glaukom som orsakar skada på den optiska nerven som förföljs av ökad synförlust och om den lämnas obehandlad- kan det orsaka blindhet i ögat. Risken av glaukom ökar med åldern, och för människor över 50 år inträffas 2% av dem och för människor över 70 år 5%. Hälften av glaukompatienter är medvetna om att ha det, öppenvinkelglaukom är den näst vanligaste källan till synskador efter makuladegeneration.
Hälften av glaukom patientere ögon tryck ligger på den så kallade säkra zonen (10-21mmHg), så det normala mätningen av ögat kommer inte att berätta om patienten har glaukom eller inte. Noggrannare undersökningar krävs, ljuslagrade bilder av fundusen, nervfibrerna måste mätas och en grundlig synfältinspektion tas för att kunna utvärdera om patienten har glaukom eller inte. Riskfaktorerna för glaukom är:

  • Högt ögon tryck
  • Ålder
  • Skalning av linsen
  • Blödning i optiska nerven
  • Diabetes
  • Närsynthet
  • Genotyp
  • Ras

Under ögonundersökningen tas alla möjliga risker i beaktande, trycket av ögat mats och ögonkonstruktionen forskas med kammarvinklarna inkluderat. ögonbottnen kommer sedan att fotograferas och ljuslagerbilder tas av optisk nervens ändpunkt och nervfiberlagret. Med hjälp av detta information är det ganska säkert att kunna utvärdera om patienten behöver ytterligare undersökningar som uppföljning för eventuella förändringar.
Behandling av glaukom baserar sig på nedgradering av ögatrycket genom medicinering, laser eller kirurgi. De flesta fallen av patienter vilkas glaukom har upptäckts och medicinerats i en tidig fas före större skador, lever sitt liv väldigt bra utan större problem.
Medicinering som påbörjas i en tidig fas kan förhindra eller förminska glaukoms utveckling, så att patienten kan leva ett normalt liv utan att mista sitt körkort för exempel. Alla borde besöka en professionellt gjord ögonundersökning senast vid 45 års ålder.