Information om ögonsjukdomar och symptom av dem

Symptomer

Smärta i ögat

Vid svår smärta i ögat bör orsaken till smärtan alltid utredas. Smärtan kan orsakas av flera olika saker, inklusive förhöjt ögontryck eller en allvarlig infektion. Dessa kan ge plötslig svår smärta, rodnande av ögat och till och med illamående. Om du upplever dessa symptom bör du uppsöka behandling så fort som möjligt.

Rodnande öga

Flera orsaker kan få ett öga att rodna. De vanligaste orsakerna är oftast ofarliga saker som torrhet, allergi, trötthet eller damm. Om du lider av rodnad av ögat som är smärtfri och som inte medför nedsatt syn, kan du behandla symptomet med receptfria preparat som du kan köpa på apoteket. Ifall du har smärta i ögat, eller om ögat är ljuskänsligt eller det känns som om du har ett främmande föremål i ögat, kan rodnandet av ögat dock orsakas av en ögonsjukdom. Då ska du boka tid hos en ögonläkare.

Rodnande och sekrerande öga

Om ögat rodnar och det utsöndrar sekret (var), kan orsaken vara en bakterieinfektion som kan behandlas med ögondroppar som innehåller antibiotika. Ifall du upplever smärta eller nedsatt syn bör du uppsöka ögonläkare.

Rodnande och kliande ögon

Rodnad och klåda i ögonen som orsakas av allergi är en säsongbunden åkomma som framträder samtidigt med andra allergisymptom som nysningar och rinnande näsa. Symptom som orsakas av allergi behandlas med allergimedicin i form av piller eller ögondroppar.

Rodnande öga och känslan av att ha ett föremål i ögat

Rodnad och känslan av sand i ögat är symptom som kan orsakas av ett sår på hornhinnan eller eventuellt av ett främmande föremål i ögat. Vanligen blir ögat då rinnande och smärtsamt. Uppsök ögonläkare omgående.

En blodfläck på ögonvitan

En blodfläck på ögonvitan är orsakad av en ofarlig blödning av slemhinnan som täcker ögat, en såkallad subkonjunktival blödning. Åkomman självläker och kräver ingen behandling, men om åkomman uppkommit som följd av trauma är det motiverat att uppsöka ögonläkare.

Rodnande och ljuskänsligt öga

Rodnande och ljuskänlighet kan vara tecken på en intraokulär infektion eller inflammation, och kräver en undersökning hos en ögonläkare.

Vattniga ögon

Vattniga, rinnande ögon är ett vanligt fenomen. Hos äldre människor kan symptomen orsakas av en störning i kvaliteten av tårvätskan. Då har tårvätskans smörjande inverkan försämrats, vilket leder till en överproduktion av tårvätska för att skydda ögats yta. Speciellt i vinddrag eller i torr inomhusluft samt när du vakar och/eller jobbar länge vid datorskärmen, kan tårar rinna längs kinderna. Vattniga ögon kan behandlas med fuktgivande ögondroppar. Ibland kan stockade tårkanaler orsaka rinnande ögon, och då bör ett kirurgiskt ingrepp för att öppna tårkanalerna genomföras.

Rodnande, ljuskänsliga och vattniga ögon

Ifall ovannämnda symptom börjar plötslig över en natt, har de ofta orsakats av att hornhinnans yta bränts (såkallad snöblindhet). Brännskadan kan också uppkomma av långvarig exponering till solljus eller av strålningen från en svets. Skadan behandlas med fuktgivande salva, smärtlindrande medicin och med att blunda tills symptomen gått över. Ifall symptomen inte upplöses inom loppet av en halv dag bör du uppsöka ögonläkare.

Störningar i synen

Åldersrelaterad nedsatt syn

Den vanligaste orsaken till åldersrelaterad nedsatt syn är gråstarr. Vi rekommenderar att du undersöks av en ögonläkare för att utvärdera ifall fortsatt uppföljning är nödvändig, eller om kirurgisk behandling är rekommenderad..

Nedsatt syn med suddighet och bildförvrängningar

Synnedsättning och bildförvrängningar, exempelvis krokiga linjer i synfältet, kan vara symptom av såkallad våt maculadegeneration, och kräver omedelbar undersökning av en ögonläkare. Utöver det bör en noggrannare datorstyrd undersökning av ögonbottnet genomföras.

Glaskroppsgrumlingar, eventuellt med ljusblixtar

Flytande grumlingar eller slöjor i synfältet är ofta en följd av åldersförändringar i glaskroppen, d.v.s. i den vätskefyllda avdelningen i bakre delen av ögat. De flesta upplever dessa symptom i något skede av livet. Ifall symptomen börjar plötsligt och speciellt som du upplever ljusblixtar I mörka förhållanden, eller om ditt synfält fylls av rikligt med fläckar, bör ögonläkare uppsökas omgående eftersom det kan handla om ett hål på näthinnan. Näthinnan undersöks och laserbehandling genomförs vid behov.

Synfältet störs av en “mörk gardin”

Att synfältet verkar täckas av en gardin som dras för kan vara ett tecken på näthinneavlossning. Utan behandling kan tillståndet utvecklas och orsaka synnedsättning samt krokiga linjer i synfältet. Du bör omgående konsultera en ögonläkare.

Ljusblixtar och huvudvärk

Ifall dylika störningar i synfältet börjar plötsligt, och speciellt ifall talsvårigheter eller förlamning uppkommer samtidigt, kan bakomliggande orsak vara en stroke (störning i hjärnans blodcirkulation). Dessa symptom kräver omedelbar sjukhusvård. Ifall förändringarna i synfältet uppkommer så småningom kan bakomliggande orsak vara glaukom. I detta fall bör du uppsöka ögonläkare inom loppet av några dagar.

Synfältsdefekter

Om dessa symptom uppstår plötsligt kan de orsakas av en stroke (cerebrovaskulär sjukdom), särskilt om symtom som förmågan att tala eller förlamning visas också. I detta fall måste orsaken till symtomen omedelbart undersökas på ett sjukhus. Om defekter i synfältet långsamt utvecklas kan de orsakas av glaukom. I detta fall ska du se en ögonläkare inom de närmaste dagarna.

Plötsligt och smärtfritt synbortfall i ena ögat

Ifall symptom som synbortfall uppkommer plötsligt kan det vara fråga om en blodpropp i näthinnans artär, en åkomma som bör behandlas omedelbart. Ifall symptomen uppkommer långsammare kan det i sin tur vara fråga om en blodpropp o näthinnans ven och kräver då en undersökning hos en ögonläkare inom loppet av några dagar.

Plötslig djup smärta och grumlig syn

Plötslig djup smärta i samband med en dilaterad iris, otydlig syn och eventuellt illamående, kan vara symptom som orsakats av akut trångvinkelglaukom. Tillståndet kräver omedelbar undersökning hos en ögonläkare.

Ljuskänslighet och grumlig syn

Iritis, en inflammation av iris, kan orsaka ljuskänslighet och grumlig syn. Andra symptom kan vara ögonrodnad samt en liten pupill. Dessa symptom kräver en undersökning och behandling hos en ögonläkare.

Nedsatt närsyn

Svårigheter med att flytta synskärpan från ett object längre bort till ett närmare, kallas för presbyopia eller ålderssynthet. Ålderssyntheten träder vanligen in vid 40-årsåldern. Störningen i synskärpan kan korrigeras med läsglasögon och ibland även med kirurgiskt ingrepp. Vi rekommenderar att du konsulterar en ögonläkare för att få brytningsfelet undersökt och mätt, och för att samtidigt undersöka det allmänna hälsotillståndet av dina ögon.

Dubbelsyn

Plötslig dubbelsyn kräver alltid en undersökning eller behandling genomförd av en ögonläkare eller neurolog.