Eyes Surgeries
Ögonoperationer på Costa del Sol!

Ögonoperationer

Ögonläkare  på Sol Eyes har genomfört  tiotusentals laser ögonoperationer med goda resultat. Vi använder senaste tekniker och  följer alla internationellt godkända behandlingsrekommendationer för att korigera brytningsfel effektivt och säkert.

Laserkorrigering av brytningsfel har idag blivit en vanlig operation tack vare avancerad utrustning,  mycket bra resultat och minimala risker. De ledande metoden idag är den traditionella LASIK och PRK operationen och den nyaste och  mindre invasiva SMILE laser kirurgi tekniken.

Före operationen genomgår patienten en omfattande synundersökning som utförs av våra erfarna ögonsjuksköterskor med hjälp av ultramoderna OCT tomografer och andra optimetriska maskiner.

EN LÖSNING FÖR VARJE BEHOV

Operationer

1.

Operation av gråstarr

Gråstarrsoperation är det vanligaste enskilda ingreppet i världen. Alla människor utvecklar förr eller senare starr och nästan alla opereras någon gång i livet för grå starr. Vid gråstarrsoperationen byts den grumliga linsen ut mot en klar konstgjord lins. Därmed försvinner de besvärande symptomen.

Vid grå starr grumlas linsen så småningom, symptomen är försämrad synskärpa, större ljusbehov, problem till exempel med att läsa, se på långt håll, göra saker i mörker, köra bil, se i mörker – alltså i nästan alla livssituationer. Många vänjer sig vid den långsamt framskridande sjukdomen så att de först efter operationen inser hur dimmigt livet har varit under många år.

2.

Operation av ålderssynthet

Försämrat närseende kan korrigeras med progressiva linser i ögat. Operation är en allt vanligare korrigeringsmetod vad gäller brytningsfel. Sol Eyes egna ögonkirurger har genomfört tusentals operationer av ålderssynthet och har även själva varit patienter, dvs. de har valt metoden för sina egna ögon. Resultatet av operationen är bestående.

Ålderssynthet beror på att anpassningsförmågan för ögats egen lins försämras vilket i sin tur leder till försämrat närseende. De första symptomen, såsom långsammare fokusering, ökat ljusbehov och att man behöver hålla text på längre avstånd uppstår vanligtvis vid strax över 40 år, efter hand behöver man läsglasögon och behovet av dem ökar konstant fram till cirka 65 år.

Presbyopia is caused by reduced elasticity of the aging lens, called loss of accommodation, leading to poor near vision. The first symptoms are slow focusing, a need for stronger light and a habit of holding text further away in order to focus when reading.

During the surgery, the non-accommodating natural lens is replaced with a clear acrylic lens. The lens is multifocal, enabling clear sight at different distances without having spectacles. Also, the unwanted property of progressive glasses (i.e. having to tilt your head to change focus between near and far) is not present with intraocular implants.

Vid operationen ersätts den egna stela linsen med en klar akryllins. Linsen har en progressiv konstruktion som gör det möjligt att se på olika avstånd, på långt och nära håll, utan glasögon eller läsglasögon. Man ser på samma sätt oberoende av synriktningen, vilket betyder att man inte behöver söka efter det bästa synfältet såsom med progressiva glasögon. Vid en operation av ålderssynthet korrigeras brytningsfel, ålderssynthet och eventuell astigmatism. Resultatet är bestående och man behöver inte byta linser eller uppdatera värden. En operation av ålderssynthet, alltså en linsoperation, är till sin teknik densamma som vid starroperation där den grumlade linsen byts ut mot en klar konstgjord lins. En operation av ålderssynthet kan utföras på ett friskt öga med ålderssynthet, eller på ett öga med starr. Efter operationen krävs inte längre någon starroperation på grund av ålderdom eftersom linsen redan är avlägsnad. Operationen är på sätt och viss en tidigarelagd starroperation där man i ett tidigare skede får flera fördelar eftersom man inte behöver glasögon.

Över 90 procent av patienterna slipper använda glasögon. Behandling av ålderssynthet är dock alltid en kompromiss där man optimerar synavstånd och synskärpa. Till och med en mycket liten text blir synlig med en stark lins, men då blir till exempel datoravståndet lidande. För varje patient söker vi den mest lämpliga linstypen för att kunna optimera när- och mellanavstånd samt syn på långt håll. På så sätt får vi maximalt nöjda patienter. Man måste komma ihåg att man inte med något ingrepp kan åstadkomma den perfekta syn på långt och nära håll som en 20-åring har, men operation av ålderssynthet är det näst bästa alternativet. För ett fåtal, cirka 5 procent, utförs en preciserande behandling med laser. Av hundra opererade patienter skulle cirka 98 procent välja operation av ålderssynthet på nytt. Då återstår bara några få som inte fick vad de förväntade sig. Nöjdhetsprocenten vad gäller ögonoperationer är betydligt högre än för annan kirurgi.

Eyes Surgeries