Ögonoperationer

Ålderssynthets- och starroperationer med tiotals år av erfarenhet.

På Sol Eyes-kliniken tar vi hand om alla kirurgiska behandlingar, från laseroperation för att korrigera brytningsfel till operationer av ålderssynthet. Våra ögonläkare har en gedigen erfarenhet från tiotusentals operationer och vår utrustning uppfyller dagens krav, vare sig det är frågan om operation av brytningsfel eller starroperation. I samband med förundersökningen väljer vi den metod som passar dig bäst. Hos oss får du god service och behandling av specialister.

Vi arbetar för dina ögons och din syns bästa!

Kirurgi

Operación de cataratas

Efter operationen förbättras synskärpan, färgerna blir klarare, behovet av glasögon minskar eller kan vid behov till och med försvinna. Många berättar att de till och med känner sig piggare då synen blivit klarare efter en starroperation. Resultatet av en starroperation är bestående, operationen behöver inte göras på nytt och linserna behöver inte bytas ut.

Operation av ålderssynthet

Försämrat närseende kan korrigeras med progressiva linser i ögat. Operation är en allt vanligare korrigeringsmetod vad gäller brytningsfel. Sol Eyes egna ögonkirurger har genomfört tusentals operationer av ålderssynthet och har även själva varit patienter, dvs. de har valt metoden för sina egna ögon. Resultatet av operationen är bestående.

Resultat

Starroperation

Efter operationen förbättras synskärpan, färgerna blir klarare, behovet av glasögon minskar eller kan vid behov till och med försvinna. Det blir enklare att röra sig när man ser bättre och många berättar att de till och med känner sig piggare då synen blivit klarare efter en starroperation.

Operation av ålderssynthet, dvs. linsoperation

Över 90 procent av patienterna slipper helt använda glasögon.

Symptom relaterade till ögonsjukdomar

Är du osäker ifall du lider av en ögonsjukdom?