Eyes Surgeries
Silmäleikkaukset Aurinkorannikko, Fuengirola

Silmäleikkaukset

Sol Eyes-klinikalla hoidamme kymmenien tuhansien leikkausten kokemuksella silmäsi kuntoon luotettavalla LASIK- tai PRK leikkauksella.

Taittovirheistä erityisesti likinkö eli miinusnäkö, pieni plusvirhe eli kaukonäkö soveltuvat laserhoitoon. Hoidettavat arvot määritetään lääkärin vastaanotolla, samalla käynnillä tehdään tarvittavat sarveiskalvokarttamittaukset.

Hoidettavaksi soveltuu miinusnäössä eli likinäössä -0.50- -12.0, hajataitossa 0.5D- 5.0D sekä plusvirheessä eli kaukotaitteisuudessa 0- +3.0D. Tätä suuremmat arvot hoidetaan yleensä linssikirurgian avulla, asia selviää tutkimuskäynnin yhteydessä.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Silmäleikkaukset

1.

Kaihileikkaus

Harmaakaihileikkaus on maailman yleisin yksittäinen toimenpide. Kaihi kehittyy meille jokaiselle, enemmin tai myöhemmin, ja lähes jokainen käy elämänsä aikana harmaakaihileikkauksessa. Harmaakaihileikkauksessa samentunut mykiö vaihdetaan kirkkaaseen tekomykiöön, jolloin elämää haittaavat oireet poistuvat.

Ikääntymisen vaikutuksesta meidän jokaisen mykiö samentuu eli meille tulee harmaakaihi. Esiintymisikä voi vaihdella paljonkin, yleisemmin kaihi leikataan noin 70-vuotiaana. Harmaakaihen ensioireita ovat silmälasien vahvuuden muutos vanhemmalla iällä, valontarpeen lisääntyminen, heikentynyt näkökyky ja häikäisy auringonvalossa tai epävarmuus pimeäajossa. Tietyt asiat kuten vammat, lääkkeet, säteily ja voimakas likinäkö voi aikaistaa kaihen kehittymistä.

Kaihileikkauksen jälkeen näöntarkkuus paranee, värit kirkastuvat, silmälasien tarve vähenee tai jopa poistuu kokonaan. Liikkuminen helpottuu kun näkee paremmin ja monet kertovat mielenkin piristyneen kaihileikkauksen aikaansaaman näön kirkastumisen takia.

2.

Ikänäköleikkaus

Lähinäön menettäminen voidaan korjata monitehoisilla silmänsisäisillä linsseillä. Leikkaus on eniten yleistyvä taittovirheen korjausmuoto. Sol Eyes:n omat silmäkirurgit ovat tehneet tuhansia ikänäköleikkauksia ja ovat itse myös olleet potilaana, eli ovat valinneet menetelmän omiin silmiinsä. Leikkaustulos on pysyvä.

Ikänäkö johtuu silmän oman mykiön mukautumisen vähenemisestä, joka aikaansaa lähinäön heikentymisen. Ensimmäiset oireet eli hidastunut tarkennus, lisääntynyt valontarve sekä tekstin vieminen kauemmaksi alkavat yleensä hieman yli 40-vuotiaana, lopulta lukemiseen tarvitaan lukulasit joiden tarve kasvaa tasaisesti noin 65 vuoden ikään asti.

Leikkauksessa oma jäykistynyt mykiö korvataan kirkkaalla akryylilinssillä. Linssissä on monitehoinen rakenne, joka mahdollistaa näkemisen eri etäisyyksille, kauas ja lähelle, ilman silmä- tai lukulaseja. Näkeminen tapahtuu samalla tavalla katsesuunnasta riippumatta, eli monitehosilmälaseihin liittyvää nyökyttelyä tai hakemista ei ole. Ikänäköleikkauksessa korjataan taittovirhe, ikänäkö ja mahdollinen hajataitto. Leikkaustulos on pysyvä, eikä linssejä tarvitse vaihtaa tai lukemia päivittää. Ikänäköleikkaus eli Linssileikkaus on tekniikaltaan samanlainen kuin kaihileikkaus, jossa samentunut mykiö korvataan kirkkaalla tekomykiöllä. Ikänäköleikkaus voidaan tehdä terveeseen ikänäköiseen silmään, tai kaihisilmään. Leikkauksen jälkeen vanhuuden kaihileikkaus ei ole enää tarpeen koska mykiö on jo poistettu. Leikkaus on tavallaan varhennettu kaihileikkaus, jossa saa aikaisemmin enemmän hyötyä silmälaseista vapautumisen myötä.

Eyes Surgeries