Sin categorizar

Petri Oksman

Petri Oksman

Silmien laserleikkauksia on tehty vuodesta 1997 jonka jälkeen hoitoja on suoritettu kymmeniä miljoonia. Ensimmäiset leikkaukset suoritettiin silmän pintaan (PRK). Nykyisin maailman johtavin menetelmä on LASIK, jossa silmän pintaan tehdään ohut läppä, jonka alle taittovirheen poistava laserointi tehdään. Läppä voidaan tehdä mekaanisesti tai laserilla (femto). Laseroinnin voi myös suorittaa sarveiskalvon sisällä (SMILE menetelmä).
Yleisin syy laserleikkauksiin on silmien taittovirheiden hoito, jolloin potilaalla on heikko kaukonäkö ilman laseja. Hajataittoa pystytään myös hoitamaan laserilla, kuten myös kaukotaitteisuutta. Ikänäköä ei varsinaisesti voida hoitaa laserleikkauksella, mutta se voidaan ottaa huomioon laserarvoja valitessa. Varsinainen hoito ikänäköön on ikänäköleikkaus eli linssileikkaus.
Likinäköisyyden kasvu on pysäytettävä, eli saada pysymään samanlaisena vuodeksi tai kahdeksi että leikkaustulos on pysyvä. Suosittelemme käymään samalla klinikalla tarkistuksissa jotta tulokset ovat luotettavia. Esitutkimuksessa taittovirheen lukemat mitataan ja sarveiskalvon rakenne sekä silmien terveydentila kartoitetaan voidaksemme suositella parasta mahdollista hoitotoimepidettä.