Tietoa silmäsairauksista

Tietoa silmäsairauksista

Harmaakaihi

Ikääntymisen vaikutuksesta meidän jokaisen mykiö samentuu eli meille tulee harmaakaihi. Esiintymisikä voi vaihdella paljonkin, yleisemmin kaihi leikataan noin 70-vuotiaana. Harmaakaihen ensioireita ovat silmälasien vahvuuden muutos vanhemmalla iällä, valontarpeen lisääntyminen, heikentynyt näkökyky ja häikäisy auringonvalossa tai epävarmuus pimeäajossa. Tietyt asiat kuten vammat, lääkkeet, säteily ja voimakas likinäkö voi aikaistaa kaihen kehittymistä.

Hoitamaton harmaakaihi sokeuttaa, mutta on hoidettavissa kaihileikkauksella. Samassa yhteydessä voidaan silmän taittovirhe hoitaa sekä ikänäköleikkauksella poistaa silmälasien tarve kokonaan.

HARMAAKAIHEN HOITO

Harmaakaihen diagnoosi tehdään silmälääkärikäynnillä. Suosittelemme tutkimusta SOL EYES:n klinikalla, jossa meillä on kokeneet silmälääkärit ja kaikki tarpeellinen uusin teknologia harmaakaihileikkauksen suunnittelua varten. Toimenpiteessä silmän oma samentunut mykiö poistetaan ja korvataan loppuelämän kirkkaana pysyvällä tekomykiöllä. Leikkauksen yhteydessä voidaan hoitaa sekä silmän taittovirhe ja hajataitto että ikänäköleikkauksella poistaa silmälasien tarve kokonaan. Sopiva aika toimenpiteelle on silloin kun oireet alkavat häiritä jokapäiväistä elämää. Kaihen kypsyttelyyn ei ole tarvetta, se pikemminkin hankaloittaa leikkausta, lisää leikkausriskejä ja hidastaa toipumista. Puudutuksena käytetään silmätippoja, itse toimenpide on kivuton ja varsin helppo ja nopea kokemus.

AJANVARAUS

Jos sairastat harmaakaihta tai epäilet sitä, varaa aika perusteellisiin silmätutkimuksiin Sol Eyes-klinikalle.

Glaukooma

Glaukooma eli silmänpainetauti on sairaus, jossa näköhermoon tulee ilman oireita näkökenttävaurioita ja loppuvaiheessa hoitamattomana keskeisen alueen näönmenetys ja sokeutuminen. Useimmiten glaukooman aiheuttaa oireeton hitaasti kehittyvä silmänpaineen nousu. Riskitekijöistä tärkeimpiä ovat ikä, suvussa esiintyvä glaukooma sekä likitaitteisuus eli myopia.

DIAGNOSTIIKKA

Hoidon kulmakivi on varhainen toteaminen, jossa nykyaikaisella tietokoneavusteisella kuvantamisella ja näkökenttätutkimuksilla on tärkeä funktio. Pelkkä paineen mittaus ei riitä, koska suurella osalla glaukoomaa sairastavista silmäpaine on normaalialueella. Ajoissa havaittu ja hoidettu glaukooma on hyväennusteinen sairaus. Suosittelemme käymään säännöllisissä tutkimuskäynneillä Sol Eyes-klinikalla 45-v lähtien.

HOITO

Hoidossa käytetään painetta alentavia tippoja, sekä laserhoitoja. Mahdollisesta aloitettava tippalääkitys kestää yleensä lopun elämää. Tiputuksen asemasta voidaan käyttää laserhoitoa. Laserhoidoista nykyaikaisin on Sol Eyes:ssä käytössä oleva SLT-laser, joka on tehokkaampi, silmälle hellävaraisempi ja uusittavissa päinvastoin kuin vanhempi LTP-hoito, joka yleensä menettää tehonsa, eikä sitä voida uusia.

Sol Eyes:n hoidossa olevat glaukoomapotilaat käyvät Sol Eyes-klinikassa lääkärikäyntien välillä sairaanhoitajan painekontrolleissa. Näin varmistamme, että olet jatkuvasti seurannan alaisena, eikä yllätyksiä pääse tapahtumaan.

Vaikeimpiin glaukooman muotoihin voidaan tehdä painetta alentava leikkaus.

 

Silmänpohjarappeuma (AMD)

Silmänpohjarappeuma on sairaus, jossa silmänpohjan rakenne eli verkkokalvo vaurioituu pysyvästi.

Sairautta on kahta muotoa, kuiva ja kostea. Kuiva muoto etenee hitaasti, eikä siihen ole varsinaista hoitoa joskin elintavoilla voi olla merkitystä. Kostea silmänpohjarappeuma sokeuttaa hoitamattomana, jonka takia sitä hoidetaan pistoksilla. Diagnoosi tulee tehdä ja hoito aloittaa heti ensioireiden ilmaantuessa.

OIREET

Silmänpohjan ikärappeuman oireita ovat näöntarkkuuden heikkeneminen ja viivojen vääristyminen. Näkökentässä voi tummia tai vaaleita länttejä, tai sanassa esim. kirjain voi puuttua.

RISKITEKIJÄT

Ikärappeuma on yleisin ikääntyneen väestön sokeuden aiheuttaja. Riskitekijöitä sairaudella ovat ikääntyminen ja sukurasitus, näiden lisäksi tupakointi, sydän- ja verenkiertosairaudet, ylipaino ja hedelmien ja vihannesten puuttuminen ravinnosta lisäävät riskiä sairastua ikärappeumaan.

DIAGNOOSI

Diagnoosi tehdään silmälääkärin vastaanotolla käyttäen mm. silmänpohjavalokuvia sekä OCT-kuvausta. On ensiarvoisen tärkeää saada oikea diagnoosi ja hoito nopeasti.

Taittovirheet

Taittovirhe tarkoittaa sitä, että silmän aikaansaama valon taittuminen ei ole normaalia. Esiintyy epäsuhta sarveiskalvon ja mykiön aikaansaamassa valon taittumisessa suhteutettuna silmän pituuteen. Taittovirhe jaetaan likinäköön, kaukonäköön, hajataittoon ja ikänäköön.

OIREET

Likinäköinen ihminen ei näe ilman laseja kauas, kaukonäköinen ei näe ilman laseja lähelle, hajataitossa kuva on epätarkka ja siihen liittyy usein silmäsärkyä, silmien väsymistä, kirvelyä ja päänsärkyä. Ikänäköinen ihmisen lähinäkö on heikentynyt, ja hän tarvitsee joko lukulaseja moniteholaseja.

ESIINTYMINEN

Taittovirheet ovat hyvin yleisiä, osa niistä on periytyviä.

HOITO

Taittovirheitä hoidetaan joko silmälaseilla, laserhoidolla tai linssikirurgialla. Ei ole olemassa taittovirhettä, jota ei voitaisi kirurgisesti hoitaa ja vapauttaa ihminen silmälasien käytöstä. Sol Eyes-klinikassa on käytössä kaikki taittovirheen korjausleikkaukset ja lääkäreillämme on leikkauksista vuosikymmenien ja kymmenien tuhansien leikkausten kokemus.

Retinopatia

Diabetes voi aiheuttaa verkkokalvomuutoksia eli diabeettista retinopatiaa, joka voi alentaa näöntarkkuutta merkittävästi. Säännöllinen silmänpohjien seuranta kuuluu jokaisen diabetes-potilaan hoitoon. Meillä Sol Eyes:ssä saat silmänpohjakuvat ja erikoislääkärin lausunnon niistä halutessasi. Ajoissa hoidettu retinopatia on hyväennusteinen. Käytössämme on retinopatian hoitoon soveltuva laserlaitteisto.

OIREET

Alussa retinopatia on oireeton, mutta sairauden edetessä oireena voi olla näöntarkkuuden alentuminen, värinäköhäiriöt, äkillinen näön menetys lasiaisvuodon takia, repaleinen näkökenttä tai liikkuvat varjot. Varhainen diagnoosi on tärkeää.

RISKITEKIJÄT

Diabetes tyyppi 1:llä muutokset ovat hyvin yleisiä, tyyppi 2:lla riski on pienempi, mutta esiintyessään aiheuttaa keskeisen silmänpohjan turvotusta joka alentaa voimakkaasti näköä. Diabeteksen kesto ja huono hoitotasapaino lisäävät riskiä.

HOITO

Diabeteksen hoitotasapainoon tulee kiinnittää huomioita, samoin sydän- ja verenkiertosairauksien hoitoon. Silmänpohjamuutoksia hoidetaan laserilla, kaikista hankalimpia lasiais- ja verkkokalvokirurgialla.

VARAA AIKA

Jos sairastat diabetesta ja epäilet retinopatiaa, tai haluat perusteelliset silmätutkimukset sen poissulkemiseksi, varaa aika Sol Eyes-klinikalle.

Silmäsairauksien oireet

Epäiletkö silmäsairautta? Ota selvää yleisimmistä silmäsairauksien oireista.