Vad sker vid läkarbesöket

Ögonläkaren ställer frågor om ditt allmänna hälsotillstånd, eventuella mediciner och dina ögonsymptom.

Vi undersöker ditt eventuella brytningsfel på långt och nära håll med hjälp av vår datorstyrda synundersökningsutrustning.

En ögonläkare utför en mikroskopundersökning av dina ögon och mäter ditt ögontryck. Ett förhöjt ögontryck är en viktig riskfaktor vid glaukom, dvs. ögontryckssjukdom. De inre delarna av ögat undersöks med olika linser och speglar.

Vid undersökning av ögats inre delar används ögondroppar som utvidgar pupillerna, vilket gör att det tillfälligt är svårt att se och ljus kan blända. Därför rekommenderar vi att du tar med dig solglasögon till mottagningen. Vi rekommenderar inte att du kör bil samma dag som du har fått ögondropparna. Ta vid behov med dig en anhörig eller en bekant till mottagningen.

Vi använder toppmodern undersökningsutrustning för att exempelvis avbilda hornhinnan och näthinnan och kan därmed kartlägga ögats hälsotillstånd. Vi kan till och med fotografera ögonbottnen vid varje besök. En ögonundersökning hos oss ger dig mer.

Efter undersökningen får du information om en eventuell glasögonkorrigering, uppgifter om undersökningsresultaten, en bedömning av fördelarna med en eventuell ögonoperation samt en individuell rekommendation om undersökningsintervall.

HUR LÅNG TID TAR BESÖKET?

Det är bra att räkna med 1-1,5 timmar för hela besöket.