Jan H Appelberg

Gynekologiska undersökningar och behandlingar, infertilitets undersökningar, hormonbehandlingar, uppföljning av graviditet,  ultraljuds undersökningar.
Skolning

– Legitimerad läkare, specialistläkare (kvinnosjukdomar och förlossningar)
– Fil.mag. (biokemi)

Arbetserfarenhet

– 30 år som läkare, 20 år som specialist.

Hobbyn

– Tädgårdsskjötsel
– Naturliv

Språk

 

 

Begär ditt möte.

Tidsbeställning online