Starroperation

Gråstarrsoperation är det vanligaste enskilda ingreppet i världen. Alla människor utvecklar förr eller senare starr och nästan alla opereras någon gång i livet för grå starr. Vid gråstarrsoperationen byts den grumliga linsen ut mot en klar konstgjord lins. Därmed försvinner de besvärande symptomen.

Symptom

Vid grå starr grumlas linsen så småningom, symptomen är försämrad synskärpa, större ljusbehov, problem till exempel med att läsa, se på långt håll, göra saker i mörker, köra bil, se i mörker – alltså i nästan alla livssituationer. Många vänjer sig vid den långsamt framskridande sjukdomen så att de först efter operationen inser hur dimmigt livet har varit under många år.

Behandlingsförlopp

1. Undersökning

En gråstarrdiagnos görs på ögonläkarens mottagning. Vid undersökningen mäts synskärpan och man undersöker ögonens uppbyggnad, kammarvinklarna, ögontrycket, linsens uppbyggnad, synnervens och ögonbottnens skick. Vid undersökningen används olika apparater som OCT (optisk koherenstomografi), fundus-, dvs. ögonbottenskamera, eventuellt perimeter, dvs. synfältsapparater, topografi, dvs. hornhinnetopografi. För den lins som väljs för operationen finns separat apparatur.
I samband med besöket hos ögonläkaren väljs bästa möjliga linsalternativ varvid hänsyn tas även till eventuell astigmatism i ögat. Med rätt linsval slipper man glasögon för lång- eller närsynthet och med en progressiv lins i ögat slipper man helt glasögon. Då talar man om linsoperation, det vill säga operation av ålderssynthet operation av ålderssynthet.

2. Operation

Efter läkarbesöket bokar man tid för operation. Före operationen får du ögondroppar som utvidgar pupillerna, och antibiotikadroppar. Kom till kliniken cirka en halvtimme före operationen som i allmänhet tar cirka 5-15 minuter. Efter ingreppet får du eftervårdsanvisningar och kan åka hem.

3. Kontrollbesök

Första revisionen är inställd för följande dag efter operationen, och nästa vanligtvis en månad efter.

Under kontrollbesöket säkerställs att ögat har återhämtat sig efter operationen och att ögontrycket och ögonbottnen är normala, och patienten får med sig det glasögonrecept han eller hon behöver.

Resultat

Efter en starroperation förbättras synskärpan, färgerna blir klarare, behovet av glasögon minskar eller kan i vissa fall till och med försvinna. Det blir enklare att röra sig när man ser bättre och många berättar att de till och med känner sig piggare då synen blivit klarare efter en starroperation. Resultatet av en starroperation är bestående, operationen behöver inte göras på nytt och linserna behöver inte bytas ut.