Operation av ålderssynthet

Försämrat närseende kan korrigeras med progressiva linser i ögat. Operation är en allt vanligare korrigeringsmetod vad gäller brytningsfel. Sol Eyes egna ögonkirurger har genomfört tusentals operationer av ålderssynthet och har även själva varit patienter, dvs. de har valt metoden för sina egna ögon. Resultatet av operationen är bestående.

Ålderssynthet

Ålderssynthet beror på att anpassningsförmågan för ögats egen lins försämras vilket i sin tur leder till försämrat närseende. De första symptomen, såsom långsammare fokusering, ökat ljusbehov och att man behöver hålla text på längre avstånd uppstår vanligtvis vid strax över 40 år, efter hand behöver man läsglasögon och behovet av dem ökar konstant fram till cirka 65 år.

Operation av ålderssynthet

Vid operationen ersätts den egna stela linsen med en klar akryllins. Linsen har en progressiv konstruktion som gör det möjligt att se på olika avstånd, på långt och nära håll, utan glasögon eller läsglasögon. Man ser på samma sätt oberoende av synriktningen, vilket betyder att man inte behöver söka efter det bästa synfältet såsom med progressiva glasögon. Vid en operation av ålderssynthet korrigeras brytningsfel, ålderssynthet och eventuell astigmatism. Resultatet är bestående och man behöver inte byta linser eller uppdatera värden. En operation av ålderssynthet, alltså en linsoperation, är till sin teknik densamma som vid starroperation där den grumlade linsen byts ut mot en klar konstgjord lins. En operation av ålderssynthet kan utföras på ett friskt öga med ålderssynthet, eller på ett öga med starr. Efter operationen krävs inte längre någon starroperation på grund av ålderdom eftersom linsen redan är avlägsnad. Operationen är på sätt och viss en tidigarelagd starroperation där man i ett tidigare skede får flera fördelar eftersom man inte behöver glasögon.

Resultat

Över 90 procent av patienterna slipper använda glasögon. Behandling av ålderssynthet är dock alltid en kompromiss där man optimerar synavstånd och synskärpa. Till och med en mycket liten text blir synlig med en stark lins, men då blir till exempel datoravståndet lidande. För varje patient söker vi den mest lämpliga linstypen för att kunna optimera när- och mellanavstånd samt syn på långt håll. På så sätt får vi maximalt nöjda patienter. Man måste komma ihåg att man inte med något ingrepp kan åstadkomma den perfekta syn på långt och nära håll som en 20-åring har, men operation av ålderssynthet är det näst bästa alternativet. För ett fåtal, cirka 5 procent, utförs en preciserande behandling med laser. Av hundra opererade patienter skulle cirka 98 procent välja operation av ålderssynthet på nytt. Då återstår bara några få som inte fick vad de förväntade sig. Nöjdhetsprocenten vad gäller ögonoperationer är betydligt högre än för annan kirurgi.

Risker och biverkningar

Den allvarligaste komplikationen vid alla operationer av ögats inre delar är bakterie-, dvs. sårinfektion. Risken är cirka 1/30 000 operationer, alltså ytterst liten. Det är mycket osannolikt att några problem uppstår under en operation tack vare våra erfarna ögonkirurger. Förhöjt ögontryck efter en operation är möjligt, liksom även svullnadsreaktioner i ögonbottnen. Bägge kan behandlas med medicinering. Dagarna efter operationen kan bländning förekomma, detta försvinner dock inom några veckor. Torrhet i ögat förekommer ofta efter en operation men detta försvinner i de flesta fall efter att behandlingen med ögondroppar har avslutats. Under de första månaderna lär hjärnan sig att se med progressiva linser, tidvis kan text upplevas som suddig, man kan se ljusreflektioner, uppleva lindrig huvudvärk eller att ögonen känns trötta. Symptomen är vanligtvis inte svåra och lindras inom de första månaderna. Nästan alla upplever reflektioner omkring ljuskällor, men de minskar eller försvinner hos de flesta inom de första månaderna. För en del kan ljuscirklar i till exempel mötande eller framförkörande bilars lampor eller i mörker bli bestående och då måste man bara godkänna dem som en kompromiss. I allmänhet utgör de inget stort problem och de utgör inte något hinder för bilkörning. Eventuella biverkningar efter en operation av ålderssynthet är lindrigare jämfört med det faktum att man med hjälp av ingreppet slipper glasögon och kontaktlinser och livet blir enklare.

Att söka vård

Beställ tid hos Sol Eyes ögonkirurg för undersökning. I samband med besöket mäts nödvändiga parametrar och behandlingen planeras tillsammans med dig för att resultatet ska bli optimalt och för att du som kund ska bli nöjd. Efter undersökningen beställer vi de valda linserna och bokar tid för operation åt dig. Du får en operationstid inom cirka två veckor. Kontrollerna på vår klinik sker vanligtvis 1 och 6 månader efter operationen.

Förloppet för operation av ålderssynthet

1. Förundersökning

Beställ tid hos Sol Eyes ögonkirurg för en förundersökning. Vid förundersökningen undersöks brytningsfel och man fastställer ögats hälsotillstånd, fotograferar ögonbottnen och gör en exaktare skiktavbildning av ögonbottnen, mäter ögats längd och krökningsvärden för att den lins som väljs ska vara optimal. Vid besöket kartläggs riskerna med och biverkningarna av en operation. Efter undersökningen bokar vi en operationstid som passar dig, till exempel efter några veckor.

2. Operation

På operationsdagen bör du ta med en anhörig eller en vän till kliniken, med ett rent ansikte utan smink. En sjuksköterska går tillsammans med dig igenom en förinformationsblankett och ger dig ögondroppar som utvidgar pupillerna. På kliniken inleds antibiotikadropp. Efter cirka en halvtimme kommer du till operationssalen där man utför det planerade ingreppet. Den egentliga operationen tar endast cirka 5-10 minuter/öga. Efter operationen går vi än en gång igenom anvisningarna för vård hemma.

Efter operationen

Väl hemma lönar det sig att vila med stängda ögon i några timmar och därefter fortsätta med ögondropparna enligt anvisningarna. Synen kan vara dimmig under några dagar, men ändå vara tämligen bra. Vi rekommenderar inte att du kör bil under de första dagarna, särskilt inte i mörker. Du måste först vänja dig vid din nya syn. Bländning förekommer under de första veckorna, därför är det nödvändigt att använda solglasögon. Det är bra att läsa i god belysning på ett avstånd som känns bekvämt. Texten i böcker och på TV kan till en början breddas ut men hjärnan lär sig tämligen snabbt att fokusera synen. Till en början förekommer nästan alltid en utbredning av ljus i mörker men symptomet lindras vanligtvis inom några veckor. Använd ögondroppar hemma enligt anvisningarna, kortison-antibiotikadroppar och droppar mot infektion som andra läkemedel. Behandlingen tar vanligtvis 3 veckor.

3. Kontroller

Första revisionen är inställd för följande dag efter operationen, och nästa vanligtvis en månad efter. Under de första månaderna kan synen variera, synskärpan tidvis försämras, det kan förekomma sveda och ögonvärk, ibland dimmighet och ljusreflektioner. Symptomen lindras med tiden. Du bör utan dröjsmål kontakta kliniken om det efter operationen förekommer varbildning, rodnad och värk i ögat. Även dimmig syn och försämrad synskärpa efter det första skedet kräver ett kontrollbesök. Kontrollbesöken sker 1 och 6 månader efter operationen.