Ögonundersökningar

Den senaste och bästa teknologin för dina ögons hälsa.

Våra specialister har tillgång till toppmodern undersökningsutrustning med vilken vi kan hitta även de minsta avvikande detaljerna i dina ögon. Det är enkelt att komma till undersökningarna, de är enkla och snabba för patienten och man behöver inte vara nervös. Tack vare vår gedigna erfarenhet och den senaste teknologin kan vi undersöka och behandla dina ögon på bästa möjliga sätt.

Specialist- undersökning

Vid en undersökning hos någon av våra specialister ställer de frågor om din ögonhistoria, eventuella sjukdomar och medicineringar. I samband med mikroskopundersökningen mäter vi ditt ögontryck, vi undersöker ögonbottnarna med speciallinser för att kunna hitta eventuella avvikelser i synnerven och näthinnan. Om vi misstänker avvikelser i ögats anatomi eller funktion använder vi den senaste datorstödda undersökningsutrustningen.

Med åldern ökar risken för ögonsjukdomar och därför är det nödvändigt med regelbundna undersökningar hos en ögonläkare senast i ålderssynthetsskedet, vid cirka 45 år. Din ögonhälsa och till exempel ett normalt synfält är viktigt också när du ska förnya körkortet för att säkerställa säkerheten för både dig och andra.

Förundersökning inför en operation

Vår ögonkirurg undersöker dig med den samlade erfarenheten av tiotusentals operationer. För att bedöma operationens lämplighet är det viktigt att ha ett nära samtal med patienten. Vi använder olika förundersökningsapparater för olika typer av operationer. Vi har tillgång till de senaste applikationerna för undersökning av dina ögon och vi förklarar omsorgsfullt undersökningsresultaten för dig. Vi vet vad vi gör och varför, allt för dina ögons och din syns bästa.

Ögonbehandlings paket

Paketen lämpar sig för patienter med en konstaterad ögonsjukdom som kräver behandling och uppföljning. Vem som tar hand om dina ögon och var är långt ifrån oviktigt. Vi rekommenderar regelbundna undersökningar av våra erfarna specialister som har tillgång till den senaste topputrustningen. På så sätt kan vi säkerställa att dina ögon och din syn får bästa möjliga vård. Regelbundna undersökningar som ett paket ger dig bästa möjliga hälsa och är dessutom något förmånligare.

Kontrollbesök

Det bästa sättet att säkerställa ett varaktigt operationsresultat är genom kontrollbesök hos en erfaren specialist efter ögonoperationen. Eventuella sällsynta avvikelser i tillfrisknandet upptäcks i tid och man kan säkerställa att de inte orsakar förändringar av din syn. Kontrollbesöken fastställs utifrån operationstypen och de individuella egenskaperna. Vår ideologi är att utföra ett tillräckligt antal kontrollbesök utan några överflödiga besök.

Körkortskontroller

Att köra bil kräver att dina ögon har en god central synförmåga.

Symptom relaterade till ögonsjukdomar

Är du osäker ifall du lider av en ögonsjukdom?