Information om ögonundersökningar

Ögonläkaren har tillgång till ett heltäckande antal undersökningsapparater som används från fall till fall.

Endotelavbildningsapparat

Avbildningsapparat för hornhinnans insida, dvs. endotel. Används särskilt vid misstanke om degenerativ sjukdom i hornhinnan eller till exempel på operationspatienter.

Ögats biometri

Med hjälp av biometrisk utrustning mäter man hornhinnans krökning och ögats längd. Utifrån dessa värden beräknas med hjälp av olika formler styrkan för den konstgjorda lins som ska användas vid operationen.

Fotografering av ögonbottnen

Fotografering av ögonbottnen används för att diagnostisera olika förändringar och för uppföljning på exempelvis diabetespatienter eller personer som lider av ögonbottendegeneration. Dessutom kan man följa upp förändringar på näthinnan, till exempel ändringar i tumörer eller ögonlock.

Synfältsundersökning

Synfältsundersökningar kan användas för uppföljning av ögontryckssjukdomar eller för att utesluta olika hjärnsjukdomar, eller till exempel i samband med en körkortsundersökning för att säkerställa att patienten inte har några brister i synfältet vilket kan minska säkerheten vid bilkörning.

OCT-undersökning

Vid en OCT-undersökning får man tredimensionella skivbitar av näthinnan och man kan ställa en mycket exakt diagnos vad gäller olika sjukdomar i ögonbottnen. Dessutom kan man med apparaten undersöka nervskiktens uppbyggnad, bland annat i synnervens ände. OCT är kanske den bästa moderna maskinella undersökningen av ögat som kan jämföras med magnet- eller CT-undersökning av människans olika kroppsdelar.

Hornhinnetopografi

Med hornhinnetopografi kan man utreda hornhinnans form och tjocklek vid olika punkter. Undersökningen utförs på alla laseroperationspatienter och vid misstanke om sjukdomar i hornhinnan.

Autorefraktor och keratometri

Utrustningen för autorefraktor och keratometri ger information om brytningsfel i ögat och om hornhinnans form. Datan styrs automatiskt till autoforoptern med vilken ögonläkaren snabbt och tillförlitligt kan undersöka din syn. Vid synundersökningar använder vi oss av moderna syntavlor istället för av den gamla generationens projektorundersökningar.

Argonlaser

Bland laserbehandlingar har Sol Eyes, vid sidan av excimer som korrigerar brytningsfel, tillgång till Argonlaser som är avsedd för behandling av förändringar i ögonbottnen, till exempel på grund av diabetes eller hål i näthinnan. Man kan även behandla vissa typer av ögontryckssjukdomar med laser.

YAG-laser

Med YAG-laser behandlas efterstarr som eventuellt förekommer efter en starroperation. Med samma laser kan man även utföra behandlingar som vissa typer av ögontryckssjukdomar kräver.

Ögonundersökningens förlopp:

Sol Eyes ögonundersökningar grundar sig på en undersökning av erfarna specialister där man:

  • Ställer frågor om patientens hälsotillstånd, eventuella sjukdomar, medicineringar och ögonsjukdomar som förekommer inom släkten.
  • Ställer frågor om hur synen historiskt har utvecklats och mäter värdena för de gamla glasögonen, såvida patienten inte har med sig ett kort för dem.
  • Undersöker både det subjektiva och det objektiva brytningsfelet och ett eventuellt behov av operation av ålderssynthet.
  • Mäter ögontrycket.
  • Undersöker hornhinnans, den främre kammarens, linsens, glaskroppens och näthinnans tillstånd. Vid behov används ögondroppar som utvidgar pupillerna och olika speglar för att undersöka ögats inre delar.
  • Skriver ut ett recept på glasögon.