Behandlingsförlopp – Laseroperation

SMILE vs LASIK

INFO

SMILE är den senaste lasersynkorrigeringtekniken. Den är lämplig för korrigering av brytningsfel såsom miopy, hyperopi och astigmatism.

SMILE betyder Small Incision Lenticule Extraction, vilket förklarar den nya revolutionerande tekniken, och samtidigt är SMILE en bokstavskombination som är mycket symbolisk: ett leende på patientens ansikten bara ett par veckor efter operation, deras glädje att äntligen kunna bli av med glasögonen! SMILE kirurgi är den logiska fortsättningen, den mer avancerade efterföljaren till den traditionella lasersynkorrigeringen som kallas LASIK.

LASIK

LASIK är en traditionell laserkirurgiteknik för korrigering av brytningsfel och har använts över hela världen sedan dess uppfinning i mitten av 1980 talet.

LASIK, eller “laser-assisted in situ keratomileusis,” är den vanligaste laserögonkirurgin för att behandla närsynthet, översynthet och astigmatism. Liksom andra refraktiva kirurgityper, omformar LASIK hornhinnan så att ljus som kommer in i ögat fokuseras korrekt på näthinnan och man kan se bättre. Strax innan operationen börjar används bedövande ögondroppar. Ögat öppnas och fixeras under lasern. Ögonläkaren skapar manuellt, eller med hjälp av Eximer laser, en ultratunn flik (20 mm lång) på framsidan av ögats hornhinna. “Luckan” lyfts fösiktigt och den förprogrammerade lasern omformar sedan hornhinnans inre delar för att fokusera ögat korrekt. I många fall behöver kirurger använda två laserapparater under samma operation. En för den sektionen, och en annan för själva korrigeringen. Efter laserbehandlingen placeras klaffen tillbaka på hornhinnans yta där den ska hålla sig på plats, läka naturligt och inga stygn behövas. Laserpulserna varar i medeltal mellan 30 och 60 sekunder. LASIK operation tar ca 20 minuter för båda ögonen. Trots allt förblir den 20 mm långa runda klaffen den svaga länken i LASIK; eftersom den lätt kan lyftas eller traumatiseras, som i sin tur ständigt (troligen för resten av livet) hotar hornhinnan efter en LASIK behandling. En annan bieffekt av LASIK är risken för torra ögon syndromet, som orsakas av det 20 mm långa snittet på ögats yta. Det provocerar fram förändringar i nervändarna och försämrar meibomiekörtlarnas förmåga till secretion. Trots de biverkningar som nämnts ovan, väljer många kirurger fortfarande LASIK för sina patienter, eftersom denna operationsteknik under åratal visat sin höga tillförlitlighet. En annan anledning att välja LASIK i många fall, är ganska låga kriterier för patientens tillstånd (ålder, sjukdomar, grad av brytningsfel, hornhinnans tjocklek, och så vidare) som gör att LASIK korrigering passar de flesta.

SMILE

SMILE – är en ny och mindre invasiv laserteknik som medförde en revolutionerande förändring i det moderna oftalmologin och lasersynkorrigeringskirurgi.

SMILE utvecklades i början av 2000 talet och nådde omedelbart en enorm popularitet i hela världen. Under de senaste 15 åren genomförde ögonläkare hundratusentals framgångsrika SMILE operationer. Statistik över de som gjort SMILE korrigeringen visar på mycket höga siffror av nöjda patienter. Detta garanterar denna operations tillförlitlighet och kvalitet. Två detaljer som gör stor skillnad i jämförelse med andra metoder: SMILE behandlar hornhinnan genom ett minimalt snitt. Under SMILE operation skapas ingen “lucka” som skulle lyftas och placeras tillbaka igen. Kirurgen
använder en supermodern VisuMax läser, både för snittet och för korrigeringen. Det kirurgiska ingreppet i SMILE är minimalt, endast 2-4 mm långt (jmfr LASIK – 20mm). Detta hjälper till att minska introduktion av sfärisk aberration och eliminerar förekomsten av striae. Utan risk för sfärisk aberration är patienter som behandlas med SMILE tekniken mer benägna att uppnå bättre kvalitet på syn än patienter som behandlats med en Excimer laser. Detta är viktigt speciellt för patienter med hög myopi. SMILE patienter upplever mindre postoperativt obehag, lättare och kortare rehabilitering och betydligt mindre risk för att få torra ögon. Det är också mindre risk för svåra problem med hornhinnan även om man skadar ögonen i en olycka, eftersom det inte finns någon 20mm lång rund “lucka” som lätt kan röra eller missplacera sig och orsaka inflammation i ögat. I och med detta passar SMILE operationen perfekt för de som utövar kontaktsporter.
Till skillnad från Excimerlaser använder inte VisuMax gaser som påverkar miljö och är inte så känslig för rumstemperatur, luftkonditioneringsstyrka eller fuktnivå. VisuMax är en tyst, mjuk och mild laser. Operationen är smärtfri, det blir inga synförmörkelser under operationen, hornhinnan skadas minimalt och onödigt högt ögontryck undviks. Trots den revolutionerande karaktären och bevisade tillförlitligheten av SMILE laserkorrigering, är det ändå viktigt att alltid komma ihåg att valet av operation (SMILE eller LASIK) som passar olika människor är en mycket individuell fråga. Det slutliga valet avgörs alltid med hänvisning till individuella ögontestresultat och varje patients enskilda omständigheter och hälsotillstånd.

Undersökning

Före operationen genomgår patienten en omfattande synundersökning som utförs av våra erfarna ögonsjuksköterskor med hjälp av ultramoderna OCT tomografer och andra optimetriska maskiner.

Undersökningen inkluderar:

Kontroll av synskärpa

Keratorefraktometeri

Korneal pachymetri

Hornhinnans topografi

Undersökning av synfältet

Intraokulärt tryck

Undersökning av ögats botten

Kontroller

Kontrollerna utförs vanligtvis en månad och tolv månader efter operationen på kliniken, ibland är kontrollintervallet individuellt.

Återhämtningen efter en laseroperation är mycket snabb.

Efter laserögonoperationer kan du känna dig trött och groggy, särskilt om du har fått någon form av lugnande medicin. Du kommer inte att känna mycket smärta i ögat tills lokalbedövningsdropparna har slutat verka. For de första åtta till tio timmar kommer du inte att kunna se mycket med det behandlade ögat, allt kommer att verka suddigt eller grumligt. Efter denna period kommer din syn börja återgå till det normala. När bedövningen slutat verka, kommer du antagligen att börja känna en lätt smärta i ögat som kan göra att du kommer villja klia eller gnugga det. Det är viktigt att försöka motstå den känslan så mycket som möjligt, eftersom det kan skada ögat innan det har en chans att läka. Parallellt med detta är det troligt att du kan ha en viss grad av ljuskänslighet eller känslan av att ha något i ögat. För att hjälpa ögat att läka, kommer du vanligtvis att få ögondroppar som du ska använda regelbundet. Dessa droppar används för att smörja ögat, samt förhindra att det blir infekterat eller svullet. Under återhämtningsperioden, är det rekommenderat att du avstår från att bära smink på eller runt ögonen, eftersom detta kan orsaka irritation och infektion. Man får inte simma, lyfta tunga saker eller träna i upp till åtta veckor efter ingreppet. Du kommer tillbaka till det normala livet och kan läsa eller titta på TV bara efter några dagar (kontrollera detta med din kirurg). Några veckor efter operationen kommer synen att börja återgå till det normala, men du kan fortfarande uppleva några symptom såsom ljuskänslighet, starbursts eller halos och bländning. Dessa problem brukar försvinna efter ca 2-4 veckor och du bör vara symptomfri efter den första månaden så att du kan njuta av din nya korrigerade syn.

Operation

På operationsdagen möts patienten av våra sjuksköterskor. Efter att alla papper är genomgångna och undertecknade följer de honom/henne in i operationssalen. Själva operationen är smärtfri och tar inte mer än 20 minuter. Patienten kan gå hem direkt efteråt
med hjälp av en vän eller familjemedlem. Att köra bil eller annat fordon på operationsdagen är strängt förbjudet. I vissa fall ordnar vår klinik en taxiresa hem utan extra kostnad. SMILE operationen utförs under den topiska bedövningen. Patienten ligger på den mobila sängen under VisuMaxlasern. Laserns sfäriska kontaktglas är utformad för att ge bästa anatomiska passform vid kontakt med patientens hornhinna, vilket minimerar vävnadskompression och ögonirritation. Blicken fixeras på ett blinkande grönt ljus, kirurgen placerar sängen manuellt så att hornhinnan möter kontaktglaset. Systemet kalibreras automatiskt. Patienten kommer sedan att märka ett blinkande fixeringsmål i tydligt fokus. Patientens säng höjs vertikalt, och kirurgen kontrollerar hela ”dockningsprocessen” via operationsmikroskop och på sidoskärmen. Hornhinnan centreras och ett sug appliceras för att immobilisera ögat. Ökningen i intraokulärt tryck under operationer med VisuMax är ganska lågt och patienten kan se under hela operationen.

Garanti

Om brytningsfelet avviker mer än 0,50 D från målsättningen utför vi utan kostnad en nödvändig laseroperation inom 2 år från operationen.