Information om ögonsymptom och synstörningar

De vanligaste ögonsymptomen

Symptomer

ÖGONSMÄRTA

Orsaken till ögonsmärta måste alltid utredas. Ett förhöjt ögontryck eller en allvarlig infektion kan orsaka en akut stark smärta med rodnad och till och med illamående. De här symptomen kräver snabb behandling.

RÖDA ÖGON

Det finns många orsaker till röda ögon. De vanligaste orsakerna är tämligen ofarliga, till exempel orsakade av uttorkning, allergi, trötthet eller damm. Mot smärtfri rodnad då synen inte försämras kan man prova att använda egenvårdsprodukter från apoteket. Symptomen kan dock vara ett tecken på en ögonsjukdom, särskilt om det förekommer smärta, ljuskänslighet eller stark känsla av skräp i ögat. I sådana fall bör man uppsöka en ögonläkare.

RÖDA ÖGON OCH VARBILDNING

Om kraftig varbildning förekommer tillsammans med röda ögon är det oftast frågan om en bakterieinfektion som kan behandlas med antibiotikadroppar. Om du dessutom upplever smärta och/eller försämrad syn ska du uppsöka en ögonläkare.

RÖDA ÖGON OCH KLÅDA

Röda ögon och klåda på grund av allergi är ofta säsongsbetonat och hör samman med andra symptom på allergi, såsom snuva och nysningar. Detta behandlas med allergidroppar eller -tabletter.
RÖDA ÖGON OCH EN KÄNSLA AV SKRÄP I ÖGAT
Kan vara ett tecken på sår eller infektion i hornhinnan och hör ofta samman med ögon som tåras. Uppsök ögonläkare för undersökning.

RÖDA ÖGON OCH KLAR BLÖDNING

Det är oftast frågan om en ofarlig blödning under bindhinnan. Ingen behandling krävs utan detta läker av sig självt. Om orsaken är en skada ska du uppsöka ögonläkare.

RÖDA ÖGON OCH LJUSKÄNSLIGHET

Symptomet kan vara ett tecken på en infektion inne i ögat och kräver en undersökning hos ögonläkaren.

TÅRFLÖDE

Tårflöde är ett mycket vanligt besvär. Orsaken kan vara försvagad kvalitet på tårvätskan på grund av ålder, vilket leder till att den smörjer mindre och kroppen kompenserar kvalitet med kvantitet. Överflödig tårvätska rinner ner på kinderna särskilt vid blåst, torr inomhusluft, när man är vaken länge eller arbetar vid en dator. Behandlingen utgörs av återfuktande droppar. Ibland kan tårflöde bero på förträngningar i tårkanalerna. Då är behandlingen en kirurgisk utvidgning av tårkanalerna.

RÖDA ÖGON, LJUSKÄNSLIGHET OCH TÅRFLÖDE

Akuta och kraftiga symptom som uppstår på natten orsakas ofta av en brännskada på hornhinnans yta, antingen till följd av stark solexponering eller av att man har tittat mot svetslågor. Detta behandlas med antibiotikasalva och värkmediciner. Dessutom ska man hålla ögonen stängda så länge symptomen förekommer.

Synstörningar

FÖRSÄMRAD SYN MED ÅLDERN

Oftast är det frågan om grå starr. Vi rekommenderar undersökningar hos en ögonläkare för antingen uppföljning eller bedömning av operationsbehandling.

FÖRSÄMRAD SYN OCH FÖRVRÄNGDA LINJER

Detta kan vara ett symptom på våt åldersgeneration och kräver en undersökning hos en ögonläkare och datorstödda undersökningar av ögonbottnen utan dröjsmål.

BLIXTAR OCH GRUMLIGHET I SYNFÄLTET

Det är oftast frågan om en avlossning av glaskroppen, något de flesta människor upplever under sin livstid. Detta kräver en undersökning hos en ögonläkare där vi kontrollerar näthinnans skick och vid behov behandlar ett eventuellt hål med laser.

MÖRK SKUGGA

En mörk enhetlig skugga kan vara ett tecken på avlossning av näthinnan. När detta framskrider kan det leda till försämrad syn och förvrängda linjer. Symptomet kräver undersökning hos en ögonläkare utan dröjsmål.

SÅGTANDADE MÖNSTER OCH HUVUDVÄRK

Orsakas ofta av migrän och behandlas med migränmediciner.

SYNFÄLTSDEFEKTER

Kan som akut vara en följd av störningar i hjärnans blodcirkulation, särskilt om det samtidigt förekommer andra symptom som talstörningar eller symptom på förlamning. Man bör då omedelbart undersöka orsaken hos husläkare eller på sjukhus. Synfältsdefekter som uppkommer långsamt kan vara ett tecken på ögontryckssjukdom, dvs. glaukom. I detta fall lönar det sig att beställa tid till en ögonläkare inom några dagar.

SNABB FÖRSÄMRING AV SYNEN PÅ ENA ÖGAT UTAN NÅGRA SMÄRTOR

En akut försämring kan vara ett tecken på en blodpropp i en artär och kräver snabb undersökning och behandling. En långsam försämring kan vara ett tecken på en blodpropp i en artär och man bör uppsöka ögonläkaren inom några dagar.

STARK SMÄRTA OCH DIMMIG SYN

Om du upplever akut smärta i ögat och pupillen utvidgas, om synen blir dimmig och du till och med blir illamående kan det vara frågan om ett akut ögontrycksanfall som kräver ett omedelbart besök hos en ögonläkare.

LJUSKÄNSLIGHET OCH DIMMIG SYN

Det kan handla om en infektion i regnbågshinnan om symptomen även omfattar en sammandragen pupill och rodnad i ögat. Symptomen kräver undersökning hos och behandling av en ögonläkare.

FÖRSÄMRAT NÄRSEENDE

Ålderssynthet utvecklas i allmänhet efter 40 års ålder. Detta kan korrigeras med antingen glasögon eller i vissa fall genom operation av ålderssynthet. Vi rekommenderar undersökningar hos en ögonläkare för att fastställa ögats brytningsvärden och ögats hälsotillstånd.

DUBBELSEENDE

Kräver alltid undersökningar hos och behandling av en ögonläkare eller neurolog.